Европейският ден на съдебните заседатели: 10 – 13 май 2024 г. Лайпциг, Германия

Съдебен заседател Мимо Гарсия, учредител и управител на Фондация „Съдебни заседатели”, и психолог и логопед Галинка Чавдарова, председател на Обществения съвет на Фондация „Съдебни заседатели”, са в Лайпциг, Германия и представляваха България на годишната конференция на Европейската мрежа на асоциациите на съдебните заседатели (ENALJ) между 10-ти и 13-ти май 2024 г.

Галинка Чавдарова, освен психолог и логопед, е и председател на Обществения съвет на Фондация „Съдебни заседатели”. Заедно с Мимо Гарсия, учредител и управител на Фондацията, са в Лайпциг, Германия и вчера представляваха България на годишната конференция на Европейската мрежа на асоциациите на съдебните заседатели (ENALJ).

Галинка Чавдарова, освен психолог и логопед, е и председател на Обществения съвет на Фондация „Съдебни заседатели”.
Заедно с Мимо Гарсия, учредител и управител на Фондацията, са в Лайпциг, Германия и вчера представляваха България на годишната конференция на Европейската мрежа на асоциациите на съдебните заседатели (ENALJ).

Съдебен заседател Мимо Гарсия и евродепутатът Каролин Браунсбергер-Райнхолд

Съдебен заседател Мимо Гарсия и евродепутатът Каролин Браунсбергер-Райнхолд

Съдебен заседател Мимо Гарсия, учредител и управител на Фондация „Съдебни заседатели”, на посещение на Федералния административен съд в Лайпциг, Германия

Съдебен заседател Мимо Гарсия, учредител и управител на Фондация „Съдебни заседатели”, на посещение на Федералния административен съд в Лайпциг, Германия

Участаници в Годишната конференция на Европейската мрежа на асоциациите на съдебните заседатели (ENALJ) през 2024 г.

Участаници в Годишната конференция на Европейската мрежа на асоциациите на съдебните заседатели (ENALJ) през 2024 г.


Годишен отчет за конференцията:

Годишен отчет на съдебните заседатели за периода май 2023 – май 2024 г., представен от Мимо Гарсия

Видеа от конференцията:

Съдебен заседател Мимо Гарсия, учредител и управител на Фондация „Съдебни заседатели”, и психолог и логопед Галинка Чавдарова, председател на Обществения съвет на Фондация „Съдебни заседатели”, са в Лайпциг, Германия и представляваха България на годишната конференция на Европейската мрежа на асоциациите на съдебните заседатели (ENALJ) между 10-ти и 13-ти май 2024 г.