„Какво е да бъдеш съдебен заседател” с автор и водещ съдебен заседател Мимо Гарсия