Начало

Цели на Фондация „Съдебни заседатели“:

• Популяризиране на института на съдебните заседатели;

• насърчаване на граждани да се кандидатират за съдебни заседатели;

• застъпване за по-добри условия за съдебните заседатели;

• участие в събития на Европейската мрежа на асоциациите на съдебните заседатели (ENALJ);

• информиране на обществото за Европейския ден на съдебните заседатели (11-ти май).

Съдийско чукче


Актуално:

Коментар на съдебен заседател Мимо Гарсия, учредител и управител на Фондация „Съдебни заседатели“, в Портала за обществени консултации на Министерски съвет във връзка с Проект на Закон за съдебната власт