Годишен отчет на съдебните заседатели за периода май 2023 – май 2024 г., представен от Мимо Гарсия