Съдебен заседател Мимо Гарсия, учредител и управител на Фондация „Съдебни заседатели”, на конференцията „Семейство като всяко друго”: Не бива хомофоби да стават съдебни заседатели!

Съдебен заседател Мимо Гарсия, учредител и управител на Фондация „Съдебни заседатели”, на конференцията „Семейство като всяко друго”, посветена на защитата на семейните отношения в еднополови семейни двойки, сподели за дела, в които редом с него са правораздавали съдебни заседатели, имащи негативно отношение към пострадалите лица само защото са/предполага се, че са хомосексуални.

Това е в пряко нарушение на наредбата на съдебните заседатели, където е записано, че не бива да се допуска предразсъдък, основан на полова идентичност, сексуална ориентация и т.н.

Съдебен заседател Гарсия помоли неправителствените организации, защитаващи човешките права, да се възползват от възможността, дадена им посредством Закона за съдебната власт, а именно „юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни”, което ще подпомогне да стане ясно кандидати с какви виждания искат да бъдат част от съдебните състави.