Коментар на съдебен заседател Мимо Гарсия, учредител и управител на Фондация „Съдебни заседатели“, в Портала за обществени консултации на Министерски съвет във връзка с Проект на Закон за съдебната власт

От Съюз на съдебните заседатели в България и Фондация „Съдебни заседатели“ бяхме изпратили до Работната група за изработване на нов Закон за съдебната власт към Министерството на правосъдието множество предложения, част, от които, за съжаление, не са приети и ще ги повторя пак и тук с надеждата да бъдат преосмислени:

Мандатът на съдебните заседатели е 4 години и започва да тече от далатата на полагане на клетвата“ и „Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд“ от опит се доказва, че трябва да бъдат променени.

• Четири години са прекалено малък период, като се има предвид, че през първата половина на мандата, човек се обучава и свиква.
Тъкмо, когато е придобил някакъв опит и мандатът му изтича.

• Ограничението от два мандата води до нуждата човек, желаещ да изпълнява тази функция в полза на обществото, да се прехвърля за по мандат от районен в окръжен съд, или обратното, за да спазва формално ограничението, което е нелогично.
Все пак откакто има система за разпределение на заседателите, а не заседател да е прикрепен към определен състав, заседателите работим непрестанно с различни състави, често изобщо не запомняме дори имената на съдията и секретаря, тоест не се развиват някакъв вид близки отношения, пречещи на обективността.
А и на втора и трета инстанция, където съдебни заседатели няма, съдиите са в дългогодишен колегиален контакт, но никой не подлага под съмнение, че могат да правят разграничение между лично и професионално общуване.

Масово също така е недоволството от заплащането на съдебните заседатели и множество колеги се отказват именно заради него, считайки, че трудът им е недооценен.
Разбира се, ние знаем, че за да изискваме, трябва да се стремим да се развиваме.

В тази връзка, молим, и за финансова подкрепа от страна на държавата за международната дейност на българските съдебни заседатели чрез Съюз на съдебните заседатели в България и Фондация „Съдебни заседатели“.

Миналата година едва организирахме с минимални средства, постъпващи от таксите на участниците, за първи път в България Европейския ден на съдебните заседатели и конференцията на Европейската мрежа на асоциациите на съдебните заседатели (ENALJ).
През 2022 г. бяхме в Познан, Полша, този май в Лайпциг, Германия.

Именно на тези конференции се обучаваме и може да черпим опит за българския институт на съдебните заседатели от 14 други института, както и университетски проучвания от страна на вицепрезидента на ENALJ по научните и изследователски въпроси проф. Пьотър Юхач и проф. Стефан Мачура.

Благодаря предварително за вниманието!

И накрая като идея – полезно е да се помисли за взаимодействие между юридическите факултети и института на съдебните заседатели.
За студентите би било изключително ценен опит да са съдебни заседатели по време на обучението си. Това може да бъде и вид зачитан стаж по специалността, за да са мотивирани да станат част по този начин от съдебната система.