Клетвен лист на съдебен заседател Мимо Гарсия

Клетвен лист на съдебен заседател Мимо Гарсия

Клетвен лист на съдебен заседател Мимо Гарсия