Мимо Гарсия полага клетва като съдебен заседател на 5 април 2021 година

Мимо Гарсия (на преден план; без маска) и колегите му полагат клетва като съдебни заседатели на 5 април 2021 година. Заместник-председателят на Софийски районен съд Мария Дончева води церемонията.

Мимо Гарсия (на преден план; без маска) и колегите му полагат клетва като съдебни заседатели на 5 април 2021 година. Заместник-председателят на Софийски районен съд Мария Дончева води церемонията.


Снимка: BulFoto