Европейският ден на съдебните заседатели: 11 – 15 май 2022 г. Познан, Полша – Реч на съдебен заседател Мимо Гарсия

Съдебен заседател Мимо Гарсия участва в Европейския ден на съдебните заседатели

Между 13 и 15 май 2022 г. в Познан, Полша се състоя конференцията на Европейската мрежа на асоциациите на съдебните заседатели по случай Европейския ден на съдебните заседатели, честващ се ежегодно на 11 май.
Домакин на конференцията бе университета „Адам Мицкевич“.

Представител от България бе Мимо Гарсия, съдебен заседател при Софийски районен съд (мандат 2021 – 2025 година). В своето изказване съдебен заседател Гарсия подчерта, че в България институтът на съдебните заседатели продължава да бъде непознат и е необходима медийна кампания за популяризиране на публичната длъжност. Колегата му от Германия – Мак Вурфел-Елберг, се съгласи с него, допълвайки, че и във Федералната република гражданите не са запознати с дейността на съдебните заседатели.

Съдебен заседател Мимо Гарсия в изложението си сподели, че „съдебните заседатели могат да бъдат мост между гражданите и съдебната власт само ако за съдебни заседатели биват избирани отговорни хора, които участват активно – запознават се предварително с делата, изслушват внимателно страните по време на съдебния процес, задават уточняващи въпроси„.
Съдебен заседател Мимо Гарсия бе категоричен, че по време на първата година от мандата не му е бил оказван никакъв натиск, винаги е гласувал по съвест и убеждение. Мимо Гарсия обясни, че за разлика от други държави, по време на пандемията, съдебните заседатели в България са изпълнявали дейността си без ограничения. Мимо Гарсия разказа за негови лични разговори със съдии, които се радват, че вече има активни съдебни заседатели. Той изказа благодарност и към администрацията на неговия съд, която го подкрепя.

Съдебен заседател Мимо Гарсия се съгласи със свои колеги, че заплащането на съдебните заседатели трябва да бъде увеличено и добави, че така в редиците на съдебните заседатели ще бъдат привлечени личности с висок професионализъм в своите области.
Мимо Гарсия изложи и идеята си, че съдебните заседатели трябва да могат да разчитат на правни експерти, зачислени към съдилищата.

Вицепрезидентът на Европейската мрежа на асоциациите на съдебните заседатели Маргарита Морели, която представлява Италия, специално поздрави съдебен заседател Мимо Гарсия, приветствайки „младия колега от България“.
Алесия Перолио, почетен президент на Европейската мрежа на асоциациите на съдебните заседатели, изказа благодарност за участието на съдебен заседател Мимо Гарсия, коментирайки, че той е „изключително мил и задълбочен“.

Представители на други държави останаха приятно изненадани от информацията, че в България кандидатите за съдебни заседатели трябва да предоставят медицинско удостоверение, че не страдат от психическо заболяване.

Професор Рафал Витковски (Ректор по международната дейност на университета „Адам Мицкевич“), проф. Пьотр Юхач (Директор на Центъра за трансдисциплинарни изследвания на непрофесионалните съдии към университета „Адам Мицкевич“), Филип Скавински (Представител на Европейската комисия) и проф. Ева Новак (Председател на Филолого-философския факултет) произнесоха речи при откриването на конференцията.

За председател за една година на Европейската мрежа на асоциациите на съдебните заседатели бе избран Райнер Зеделмайер, представител на Австрия. Съдебен заседател Мимо Гарсия гласува за него. Двамата проведоха тридесетминутен разговор за законодателството на България по отношение на съдебните заседатели.