Европейският ден на съдебните заседатели: 11 – 15 май 2022 г. Познан, Полша – Галерия

Европейският ден на съдебните заседатели 2022 г.: Бъдещето на Съдебните заседатели в Европа (13 – 15 май 2022 г. Познан, Полша Университет „Адам Мицкевич“) Съдебен заседател Мимо Гарсия и колеги

Европейският ден на съдебните заседатели 2022 г.: Бъдещето на Съдебните заседатели в Европа (13 – 15 май 2022 г. Познан, Полша Университет „Адам Мицкевич“) Съдебен заседател Мимо Гарсия и колеги

Европейският ден на съдебните заседатели 2022 г.: Бъдещето на Съдебните заседатели в Европа (13 – 15 май 2022 г. Познан, Полша Университет „Адам Мицкевич“) Съдебен заседател Мимо Гарсия и колеги

Европейският ден на съдебните заседатели 2022 г.: Бъдещето на Съдебните заседатели в Европа (13 – 15 май 2022 г. Познан, Полша Университет „Адам Мицкевич“) Съдебен заседател Мимо Гарсия и колеги

Европейският ден на съдебните заседатели 2022 г.: Бъдещето на Съдебните заседатели в Европа (13 – 15 май 2022 г. Познан, Полша Университет „Адам Мицкевич“) Съдебен заседател Мимо Гарсия произнася реч

Европейският ден на съдебните заседатели 2022 г.: Бъдещето на Съдебните заседатели в Европа (13 – 15 май 2022 г. Познан, Полша Университет „Адам Мицкевич“) Съдебен заседател Мимо Гарсия произнася реч

Европейският ден на съдебните заседатели 2022 г.: Бъдещето на Съдебните заседатели в Европа (13 – 15 май 2022 г. Познан, Полша Университет „Адам Мицкевич“) Съдебен заседател Мимо Гарсия говори

Европейският ден на съдебните заседатели 2022 г.: Бъдещето на Съдебните заседатели в Европа (13 – 15 май 2022 г. Познан, Полша Университет „Адам Мицкевич“) Съдебен заседател Мимо Гарсия говори

Европейският ден на съдебните заседатели 2022 г.: Бъдещето на Съдебните заседатели в Европа (13 – 15 май 2022 г. Познан, Полша Университет „Адам Мицкевич“) Съдебен заседател Мимо Гарсия и колеги гласуват

Европейският ден на съдебните заседатели 2022 г.: Бъдещето на Съдебните заседатели в Европа (13 – 15 май 2022 г. Познан, Полша Университет „Адам Мицкевич“) Съдебен заседател Мимо Гарсия и колеги гласуват

Европейският ден на съдебните заседатели 2022 г.: Бъдещето на Съдебните заседатели в Европа (13 – 15 май 2022 г. Познан, Полша) Съдебен заседател Мимо Гарсия и Алесия Перолио, почетен президент на Европейската мрежа на асоциациите на съдебните заседатели

Европейският ден на съдебните заседатели 2022 г.: Бъдещето на Съдебните заседатели в Европа (13 – 15 май 2022 г. Познан, Полша) Съдебен заседател Мимо Гарсия и Алесия Перолио, почетен президент на Европейската мрежа на асоциациите на съдебните заседатели

Европейският ден на съдебните заседатели 2022 г.: Бъдещето на Съдебните заседатели в Европа (13 – 15 май 2022 г. Познан, Полша) Съдебен заседател Мимо Гарсия и Райнер Зеделмайер, президент на Европейската мрежа на асоциациите на съдебните заседатели

Европейският ден на съдебните заседатели 2022 г.: Бъдещето на Съдебните заседатели в Европа (13 – 15 май 2022 г. Познан, Полша) Съдебен заседател Мимо Гарсия и Райнер Зеделмайер, президент на Европейската мрежа на асоциациите на съдебните заседатели