Почетен съдебен заседател Бонка Христова (прекратено участие в сайта на Фондация Съдебни заседатели на 18.10.2022 година)

Бонка Христова е била съдебен заседател при Софийски градски съд (мандат 2007 – 2012). Тя инициира от българска страна комуникацията с Европейската мрежа на асоциациите на съдебните заседатели (ENALJ) и е представлявала Република България на Европейския ден на съдебните заседатели в Лондон, Обединено кралство и Брюксел, Кралство Белгия. Програмист; участвала е в американска кинопродукция. Архивирана страница … Продължете с четенето на Почетен съдебен заседател Бонка Христова (прекратено участие в сайта на Фондация Съдебни заседатели на 18.10.2022 година)