Първото дело на съдебен заседател Мимо Гарсия на 17 май 2021 година

Мимо Гарсия по време на първото му дело като съдебен заседател на 17 май 2021 година

Мимо Гарсия по време на първото му дело като съдебен заседател на 17 май 2021 година

Съдебен заседател Мимо Гарсия пред съдебната зала на 17 май 2021 година

Съдебен заседател Мимо Гарсия пред съдебната зала на 17 май 2021 година