Европейският ден на съдебните заседатели: 11 – 15 май 2022 г. Познан, Полша – Галерия