Съдебен заседател Бонка Христова на Европейския ден на съдебните заседатели